20 Nisan 2015      : Bildiri tam metinlerinin ilgili yazım kurallarına uygun olarak Kongre e-posta adresine gönderilmesi
01 Haziran 2015   : Kabul edilen bildirilerin hakem raporlarının gönderilmesi
15 Temmuz 2015 : Kabul edilen bildirilerin hakem raporları doğrultusunda düzeltilerek Kongre e-posta adresine gönderilmesi
15 Eylül 2015 : Kayıt ücreti son yatırma tarihi
08- 10 Ekim 2015 : VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi
 

İLETİŞİM

Kongre Sekreterleri
Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ
İnş. Yük. Müh. M. Uğur ÜLGEN
 
Kongre Adresi:
VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
TR-63000 Şanlıurfa
 
Tel : (+90-414) 318 3000 - 1274
Faks  : (+90-414) 318 3799

E-posta
hidrolojikongresi@harran.edu.tr
hidrolojikongresi@gmail.com