Hidroloji bilimi; suyun oluşumunu, hareketini, zamansal ve yersel değişimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevre ve canlılarla olan ilişkisini inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Yeryüzündeki yaşam için en önemli öğe olan ve üretilemeyen suyun nitelik ve niceliğinin iyi araştırılması gereklidir. İçme, kullanma, tarım, sanayi ve elektrik ihtiyacı gibi çeşitli amaçlar için yapılan mühendislik su yapılarının planlaması, projesi, inşaatı, işletilmesi, bakım ve onarım aşamalarında öncelikle hidrolojik bilgilere gereksinim duyulur. Suyun sürdürülebilir yönetimi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin birlikte ve uyum içerisinde değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu dengenin doğru kurulamaması durumunda; bu bileşenlerde sorunların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.
   Kongre süresince, Hidroloji bilim dalı içerisinde yer alan konuların her yönü ile değerlendirilip, irdelenmesi hedeflenmektedir.
 

İLETİŞİM

Kongre Sekreterleri
Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ
İnş. Yük. Müh. M. Uğur ÜLGEN
 
Kongre Adresi:
VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
TR-63000 Şanlıurfa
 
Tel : (+90-414) 318 3000 - 1274
Faks  : (+90-414) 318 3799

E-posta
hidrolojikongresi@harran.edu.tr
hidrolojikongresi@gmail.com