Poster Bildiri Formatı
  • Posterin boyutları:  70 (yatay) x 90 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
  • Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı maksimum 70 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri 32-42 punto ve iletişim adresleri için 32 punto ve koyu,  italik yazılmalıdır.   Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
  • Metinde bölüm başlıkları:  Metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
  • Metin yazımı için punto boyutu:  Okunması kolay büyüklükte punto boyutları seçilmelidir.
  • Kaynaklar: Posterlerde;  en sonda daha küçük karakterlerle (14-16 punto) kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
  • Poster hazırlamada, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterler ve yazılar kolaylıkla okunabilmeli, Türkçe olmalı, ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Poster Sunum Kuralları

  • Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara  asılacaktır.
  • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
  • Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Sempozyum Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır. 

İLETİŞİM

Kongre Sekreterleri
Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ
İnş. Yük. Müh. M. Uğur ÜLGEN
 
Kongre Adresi:
VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
TR-63000 Şanlıurfa
 
Tel : (+90-414) 318 3000 - 1274
Faks  : (+90-414) 318 3799

E-posta
hidrolojikongresi@harran.edu.tr
hidrolojikongresi@gmail.com