1. Hidrolojik Ölçüm Ağları ve Veri Tabanı
 2. Hidrolojik Süreçler
 3. Hidrolojik Modelleme
 4. Hidrolojide Yeni Yöntemler
 5. Havza Yönetimi
 6. Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi
 7. Kar Hidrolojisi
 8. Yeraltı suyu Hidrolojisi
 9. Hidrojeoloji
 10. Tarımsal Hidroloji
 11. Havza Katı Madde Modelleri
 12. Tarihi Su Yapıları
 13. İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri
 14. Hidrolojinin Tarihsel Yönü
 15. GAP ve Su

İLETİŞİM

Kongre Sekreterleri
Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ
İnş. Yük. Müh. M. Uğur ÜLGEN
 
Kongre Adresi:
VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
TR-63000 Şanlıurfa
 
Tel : (+90-414) 318 3000 - 1274
Faks  : (+90-414) 318 3799

E-posta
hidrolojikongresi@harran.edu.tr
hidrolojikongresi@gmail.com