Kongremize tam metinle başvuru süreci tamamlanmıştır. Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Bildirilerin hakem değerlendirme süreci başlamıştır. Kongre takvimine bağlı olarak sonuçlar bildiri sahiplerine iletilecektir.

İLETİŞİM

Kongre Sekreterleri
Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ
İnş. Yük. Müh. M. Uğur ÜLGEN
 
Kongre Adresi:
VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
TR-63000 Şanlıurfa
 
Tel : (+90-414) 318 3000 - 1274
Faks  : (+90-414) 318 3799

E-posta
hidrolojikongresi@harran.edu.tr
hidrolojikongresi@gmail.com